Smart Tour & Leisure

⛳กอล์ฟลี่เจียง มณฑลยูนนาน

กอล์ฟลี่เจียง คุนหมิง 4 วัน 3 คืน 

ทดสอบฝีมือท่านนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในเอเชีย กว่าหนึ่งหมื่นฟุตเหนือระดับน้ำทะเล Jade Dragon Snow Mountain Golf Club สนามกอล์ฟที่มีความยาวที่สุดในโลก 8,548 หลา

โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU) บินต่อภายใน ไม่เสียเวลานั่งรถ

ไฮไลต์ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์อลังการจางอี้โหมว

Day 1 เหิรฟ้าสู่คุนหมิง มณฑลยูนาน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที่ยวบิน MU2584 (07.50-11.00) / เที่ยวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน / เดินเล่นเมืองโบราณกวนตู้ ชมโชว์เส้าหลิน / ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

Day 2 ออกรอบ สนาม Sunshine Golf Club 

Day 3 เช้า เหิรฟ้าสู่เมืองลี่เจียง/ เที่ยวชม วังมู่ฟู่ บ้านเก่าแก่ชาวนาซี / เดินเล่น เมืองโบราณต้าเหยี่ยนเจิ้ง หรือเมืองเก่าลี่เจียง 

Day 4 เช้า ออกรอบสนาม Jade Dragon Snow Mountain Golf Club /  ชม โชว์อลังการ จางอี้โหม่ว / เที่ยวชม บึงมังกรดำ และ ไหว้พระถวายธูปเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดยอดหยก / เหิรฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบิน……. ต่อเครื่องกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น MU5924 (20.15-21.15)

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา คณะเล็ก คณะใหญ่ เราจัดให้

By Smart Tour&Leisure