Smart Tour & Leisure

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Hong Kong Airlines

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ราคาสบายกระเป๋า

โดยสายการบิน Hong Kong Airlines

  • นั่งกระเช้านองปิงกระเช้าคริสตัล
  • ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา
  • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
  • วัดหวังต้าเซียน วัดแชกุงเมียว สำนักนางชี
  • ช้อปปิ้งย่านนาธาน เลดี้มาร์เก็ต
  • อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง ติ่มซำ/ โจ๊กฮ่องกง / ห่านย่าง

รายละเอียดโปรแกรม   pk20-27-ตะลุย ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3d2n