Smart Tour & Leisure

✨เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์

เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียน แอร์
  • พาเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี
  • ชมวิวริมทะเล Oryukdo Skywalk พร้อมสัมผัสความตื่นเต้นของสะพานกระจกแก้วเหนือหน้าผาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
  • เที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่พุลกุกซา
  • สนุกสุดเหวี่ยงที่ สวนสนุก E-World แบบไม่จำกัดรอบ
  • เยือนแลนมาร์ค หอคอยปูซาน
  • ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง, ถนนทงซองโน, Lotte Outlet