Smart Tour & Leisure

โปรโมชั่น 1 แถม 1 เส้นทางสิงคโปร์-เรดัง-สีหนุวิลล์-แหลมฉบัง

โปรโมชั่น 1 แถม 1

เรือ Genting Dream
เส้นทาง         สิงคโปร์-เรดัง-สีหนุวิลล์-แหลมฉบัง  6 วัน 5 คืน
วันเดินทาง     2 กันยายน 2561

แพ็คเก็จนี้รวม          ห้องพักบนเรือสำราญ (ประเภทห้องพักต่างๆ ตามที่สำรองไว้) / อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) / กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ /ค่าภาษีท่าเรือ / ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง