Smart Tour & Leisure

เรือสำราญ Dream Cruise เส้นทางเอเชีย

โปรโมชั่น 1 แถม 1  เรือ Genting Dream สิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง

โปรโมชั่น 1 แถม 1  เรือ Genting Dream เส้นทาง         สิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 6 วัน 5 คืน วันเดินทาง     7 ตุลาคม 2561 แพ็คเก็จนี้รวม          ห้องพักบนเรือสำราญ (ประเภทห้องพักต่างๆ ตามที่สำรองไว้) / อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) / กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ /ค่าภาษีท่าเรือ / ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

โปรโมชั่น 1 แถม 1 เส้นทางสิงคโปร์-เรดัง-สีหนุวิลล์-แหลมฉบัง

โปรโมชั่น 1 แถม 1 เรือ Genting Dream เส้นทาง         สิงคโปร์-เรดัง-สีหนุวิลล์-แหลมฉบัง  6 วัน 5 คืน วันเดินทาง     2 กันยายน 2561 แพ็คเก็จนี้รวม          ห้องพักบนเรือสำราญ (ประเภทห้องพักต่างๆ ตามที่สำรองไว้) / อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ) / กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ /ค่าภาษีท่าเรือ / ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง