Smart Tour & Leisure

เกาหลีเหนือ

🛫เยือนลมหนาว ณ เกาหลีเหนือ

เปิดประตูสู่มิติใหม่..ดินแดนโสมแดง เกาหลีเหนือ….7 วัน 5 คืน เดินทางโดยสายการบินแอร์ไชน่า (กรุงเทพ-ปักกิ่ง-เปียงยาง / เปียงยาง-ปักกิ่ง-กรุงเทพ) กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา คณะเล็ก คณะใหญ่ เราจัดให้ By Smart Tour&Leisure ดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่แสนเรียบง่ายและประวัติศาสตร์อันน่าสนใจ เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด สัมผัสแก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ สถานีรถไฟใต้ดิน เปียงยางเมโทร ยลโฉมสถาปัตยกรรม 1 ใน 10 สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) เยี่ยมชม หอปรัชญาจูเช่…