Smart Tour & Leisure

โชว์ลี่เจียง

⛳กอล์ฟลี่เจียง มณฑลยูนนาน

กอล์ฟลี่เจียง คุนหมิง 4 วัน 3 คืน  ทดสอบฝีมือท่านนักกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในเอเชีย กว่าหนึ่งหมื่นฟุตเหนือระดับน้ำทะเล Jade Dragon Snow Mountain Golf Club สนามกอล์ฟที่มีความยาวที่สุดในโลก 8,548 หลา โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น (MU) บินต่อภายใน ไม่เสียเวลานั่งรถ ไฮไลต์ ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง ชมโชว์อลังการจางอี้โหมว Day 1 เหิรฟ้าสู่คุนหมิง มณฑลยูนาน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์น เที่ยวบิน MU2584 (07.50-11.00) / เที่ยวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน / เดินเล่นเมืองโบราณกวนตู้ ชมโชว์เส้าหลิน / ช้อปปิ้งถนนคนเดิน…