Smart Tour & Leisure

เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน อูรูมูฉี-ตุนหวง-จางเย่-หลานโจว-ทูรูฟาน

เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน

อูรูมูฉี-ตุนหวง-จางเย่-หลานโจว-ทูรูฟาน

  • เที่ยวครบไฮไลท์เส้นทางสายไหม
  • ชมถ้ำม่อเกา ถ้ำพุทธศิลป์ อายุนับพันปี
  • กำแพงเมืองจีนเจี่ยยี่กวน ด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน
  • เขาสายรุ้งจางเย่ ทิวทัศน์งดงามเกินบรรยาย
  • สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ โอเอซิสท่ามกลางทะเลทราย

รายละเอียดโปรแกรม pk20-131-เจาะลึกเส้นทางสายไหม 8วัน7คืน by 8l