Smart Tour & Leisure

เคนย่า ท่องซาฟารี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ

เคนย่า ท่องซาฟารี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ
  • ลัดฟ้าสู่โจฮันสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของชาวแอฟริกาใต้ หมู่ย้านเลเซดี
  • ส่องสัตว์บิ๊กไฟว์ยามรุ่งอรุณ ณ พีลันเนสเบิร์ก
  • ขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัว ชมวิวยอดเขา Table Mountain 
  • เดินเล่นย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
  • ล่องเรือชมแมวน้ำ นกเพนกวิน อย่างใกล้ชิด ณ แหลมกู๊ดโฮป
  • พักหรู The Palace of the lost city
  • ชิมอาหารพื้นเมือง คานิวัล เนื้อสัตว์ป่านานาชนิด 
  • อัพเกรด กุ้งมังกร

 

รายละเอียดโปรแกรม pk20-212-kenya safari 8d5n